RSS FeedRSS FeedLivestreamLivestreamVimeoVimeoTwitterTwitterFacebook GroupFacebook Group
You are here: Platypus /Prishtina

"E Majta ka vdekur! Rroftë e Majta!"

Shoqëria e Bashkuar Platypus, e themeluar në Dhjetor të 2006, organizon grupe të leximit, forume publike, punë kërkimore dhe gazetareske që përqëndrohen në problemet dhe detyrat e trashëguara nga e Majta "e vjetër" (1920-30), "e re" (1960-70) dhe ajo post-politike (1980-90) drejt mundësisë për politika emancipuese sot.

May 5, 2014

Latest Event Video: Marxism and Anarchism: Radical Ideologies Today, Stony Brook, 3.5.14

Pranverë 2014 Coffee Breaks

Caffe bar "SH.K.A"
Të Mërkureve
13:00 – 14:00 pm

prapa bar-it “Corner” në Sheshin "Nene Tereza"

Prishtina

Prishtina