RSS FeedRSS FeedLivestreamLivestreamVimeoVimeoTwitterTwitterFacebook GroupFacebook Group
You are here: Platypus /Prishtina/Kontakti

Kontakti

ROADMAP91132042.402121.100000#EA880640

Dëshironi të informoheni në lidhje me ngjarjet që organizon Platypus në Prishtinë? Jeni të interesuar të merrni pjesë në grupin e leximit? Keni ndonjë pyetje lidhur me ngjarjet që organizon Platypus? 

Kontaktoni me koordinatorin e kapitullit të Platypus-it në Prishtinw:

Glauk Tahiri: glauk.tahiri@hotmail.com

Facebook page: https://www.facebook.com/groups/443823459076649/

Përgjegjësi për Kapitullin e Prishtinës
prishtina@platypus1917.org
Your Name:(required)
Your Email:(required)
Subject:(required)
Your message:(required)
Captcha:(required)

Latest Event Video: Marxism and Anarchism: Radical Ideologies Today, Stony Brook, 3.5.14

Pranverë 2014 Coffee Breaks

Caffe bar "Dera"
Të Mërkureve
13:00 – 14:00 pm

prapa bar-it “Corner” në Sheshin "Nene Tereza"