Συζήτηση με το κοινό: ερωτήσεις και απαντήσεις

1η Ερώτηση (Laurie Rojas): Ο Ian μόλις μίλησε για το ζήτημα της συμμετοχής των μελών [στο εγχείρημα] και θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό, αλλά κυρίως να απευθυνθώ στον Chris και στον Richard, οι οποίοι έκαναν πολύ διαφορετικές και λιγότερο απτές παρουσιάσεις. Μιας και ο Ian έθεσε το ζήτημα της συμμετοχής των μελών, πώς καλούνται, … Continue reading Συζήτηση με το κοινό: ερωτήσεις και απαντήσεις